Przejdź do treści
Kobieta Mężczyzna Niejednoznaczny
Bild 1
 
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Informationsportal für Sexarbeit und Prostitution in NRW
Portal de informare pentru munca sexuală și prostituție în NRW
Информационен портал за секс услуги и проституция в NRW
Információs portál a szexmunkáról és a prostitúcióról NRW-ben
Portal informacyjny na temat pracy seksualnej i prostytucji w NRW
Information portal for sex work and prostitution in NRW
Portal de información sobre el trabajo sexual y la prostitución en Renania del Norte-Westfalia
Kuzey Ren Vestfalya Fuhuş ve Seks İşçiliği Bilgi Portalı
Portail d’information sur le travail du sexe et la prostitution en NRW
بوابة المعلومات حول العمل بالجنس والدعارة في شمال الراين-وستفاليا
北莱茵-威斯特法伦州性工作信息门户网站
ช่องทางหาข้อมูลการค้าบริการทางเพศใน NRW
Informationsportal für Sexarbeit und Prostitution in NRW
Portal de informare pentru munca sexuală și prostituție în NRW
Информационен портал за секс услуги и проституция в NRW
Információs portál a szexmunkáról és a prostitúcióról NRW-ben
Portal informacyjny na temat pracy seksualnej i prostytucji w NRW
Information portal for sex work and prostitution in NRW
Portal de información sobre el trabajo sexual y la prostitución en Renania del Norte-Westfalia
Kuzey Ren Vestfalya Fuhuş ve Seks İşçiliği Bilgi Portalı
Portail d’information sur le travail du sexe et la prostitution en NRW
بوابة المعلومات حول العمل بالجنس والدعارة في شمال الراين-وستفاليا
北莱茵-威斯特法伦州性工作信息门户网站
ช่องทางหาข้อมูลการค้าบริการทางเพศใน NRW
Bitte wähle deine Sprache
Te rugăm selectează o limbă
Избери език:
Kérjük, válaszd ki a nyelvet
Proszę wybrać język
Please choose your language
Selecciona tu idioma:
Lütfen bir dil seç
Veuillez choisir votre langue
يرجى اختيار لغتك
请选择您的语言
กรุณาเลือกภาษา

Wo findest du dich am ehesten wieder?

Niejednoznaczny
Kobieta
Mężczyzna
Kobieta
Mężczyzna
Niejednoznaczny
Loading Image

Ubezpieczenia

Versicherungen

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

Co to jest ubezpieczenie społeczne?

Ubezpieczenia społeczne mają w Niemczech charakter powszechny. Obejmują 5 różnych typów ubezpieczeń: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie pielęgnacyjne, ubezpieczenie od wypadków, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia i ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Ubezpieczenia te zapewniają ochronę w przypadku trudności finansowych, np. w razie wypadku, choroby, konieczności opieki lub niezdolności do pracy.

Czy podlegam składkom na ubezpieczenie społeczne?

Zależy to od Twojego trybu pracy. Co do zasady zależy to od tego, czy jesteś samozatrudniony/-a, czy też jesteś pracownikiem etatowym lub pracujesz za wynagrodzeniem. Jeśli nie masz w tej kwestii 100% pewności, skontaktuj się z naszym oddziałem. Ubezpieczenia społeczne można również zweryfikować w Izbie Rozliczeniowej Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego (Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung). Dane kontaktowe dostępne są pod poniższym adresem:

www.deutsche-rentenversicherung.de

lub

www.deutsche-rentenversicherung.de

 

Jakie ubezpieczenie przysługuje mi, jeśli jestem zatrudniony/-a?

W przypadku zatrudnienia, jesteś automatycznie objęty/-a ubezpieczeniem zdrowotnym, pielęgnacyjnym, emerytalno-rentowym, wypadkowym i od bezrobocia. Twój pracodawca jest zobligowany przez prawo do zarejestrowania Cię na powyższe plany ubezpieczeniowe oraz do opłacania składek w Twoim imieniu. Musisz pokryć połowę kosztów we własnym zakresie. Z Twojego wynagrodzenia potrącana jest również druga połowa wymaganej kwoty. Koszty ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ponosi wyłącznie pracodawca. Wyjątkiem jest tak zwany Minijob. Więcej informacji można znaleźć tutaj:

 

 

Co powinieneś/powinnaś wiedzieć o ubezpieczeniu zdrowotnym?

W Niemczech ubezpieczenie zdrowotne ma charakter obowiązkowy. Porady na ten temat można uzyskać w naszym oddziale lub w państwowych kasach chorych.  Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Co powinieneś/powinnaś wiedzieć o ubezpieczeniu pielęgnacyjnym?

Nie musisz wykupować dodatkowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego, jest ono uwzględnione w Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym.

Co powinieneś/powinnaś wiedzieć o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia?

Dzięki ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia masz zapewnioną ochronę w sytuacji utraty pracy. Otrzymujesz wówczas od państwa kwotę, z której będziesz mógł/mogła pokryć koszty utrzymania.

Co powinieneś/powinnaś wiedzieć o ubezpieczeniu emerytalno-rentowym?

W przypadku braku możliwości dalszej pracy ubezpieczonemu wypłacana jest kwota z puli ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Kwota emerytury jest niższa niż dochody z tytułu pracy, jednak można ją przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania.

Czy istnieją różne rodzaje emerytur?

Tak. Są to na przykład renta z tytułu wieku, renta z tytułu zmniejszonej zdolności do pracy zarobkowej lub renta dla osób pozostałych przy życiu po śmierci żywiciela.

Czy otrzymam emeryturę?

Emeryturę otrzymuje się, jeśli pracowało się lub wychowywało dzieci przez co najmniej pięć lat („minimalny okres ubezpieczenia”) i osiągnęło się określony wiek (65 do 67 lat).

Czy muszę składać wniosek o emeryturę?

Tak, złożenie wniosku o emeryturę jest konieczne. Należy to zrobić odpowiednio wcześnie, najpóźniej na około trzy miesiące przed rozpoczęciem pobierania emerytury, która zależy od wieku.

Gdzie mogę uzyskać pomoc i informacje na temat emerytur?

Więcej informacji można znaleźć na stronie Deutsche Rentenversicherung:

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/LS/Home/leichtesprache_node.html

Można też odwiedzić jedno z centrów doradczych Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego. Tutaj znajdziesz lokalne centrum doradcze: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Beratung-und-Kontakt/…

Zapraszamy również do kontaktu z naszym oddziałem. Wspólnie rozważymy, czy możesz ubiegać się o dodatkowe wsparcie, jeśli Twoja emerytura nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania.

Co muszę wiedzieć o ubezpieczeniu od wypadków?

Jeśli ulegniesz wypadkowi w miejscu pracy, w drodze do pracy lub do domu, wypłacane jest ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Jakie ubezpieczenie przysługuje mi, jeśli jestem samozatrudniony/-a?

W przypadku samozatrudnienia obowiązkowe są ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie pielęgnacyjne. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Składki powinieneś/powinnaś opłacać we własnym zakresie.

 

Decyzja i wybór (ubezpieczenia emerytalno-rentowego, od nieszczęśliwych wypadków i na wypadek bezrobocia) jest kwestią indywidualną. nie jesteś zobligowany/-a do ich opłacania.  Więcej szczegółów o rodzajach ubezpieczeń można znaleźć tutaj.

 

Możesz skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia jako osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba samozatrudniona, jeśli

  • Byłeś/-aś zatrudniony/-a przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 30 miesięcy przed rozpoczęciem samozatrudnienia, lub
  • otrzymywałeś/-aś zasiłek dla bezrobotnych bezpośrednio przed rozpoczęciem samozatrudnienia.
Subskrybuj Ubezpieczenia